Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezető rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban "ÁSZF") szabályozzák a felek kapcsolatát, amelyben a vásárlók (a továbbiakban "Vásárló") szerződést/fogyasztói szerződést kötnek a Linszter s.r.o-val (cégjegyzékszám: 05164346, adószám: CZ05164346; székhely: Znojemská 1110, 691 23 Pohořelice; Brnoi megyei Bíróság Cégbírósága 93902), mint eladóval (a továbbiakban "Linszter").

A Vásárló lehet fogyasztó vagy vállalkozó, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak.

A fogyasztó az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést Linszterel.

A vállalkozó az a természetes vagy jogi személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és köt szerződést az Linszterel. Amennyiben a Vállalkozó a megrendelésben kitölti a regisztrációs számot, úgy azzal a Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben meghatározott speciális kifejezetten vállalkozókra alkalmazandó szabályok alkalmazását reá nézve kötelezőnek ismeri el.

A megrendelés leadásával a Vásárló elismeri és megerősíti, hogy a szerződéskötés előtt megismerte a jelen ÁSZF tartalmát, és egyben kijelenti, hogy a megrendelés leadáskor megismerte és elfogadja jelen ÁSZF-nek érvényes tartalmát.

Amennyiben Vásárló megrendeli a termékeket és/vagy szolgáltatásokat, Vásárló számlát kap, ami tartalmazza a megrendelési adatokat.

2. Megállapodás

Vásárló elfogadja a Linszter által működtetett webáruházban megjelenő ajánlatot és szerződést köt Linszterel ha:

a) a kívánt terméket kosárba teszi, kitölti rendelési adatlapot és ráklikkel a rendelés elküldéshez való megjelölt gombra

b) elküldi rendelési adatokat megadott elérhetőségek valamelyikén

Fogyasztó az áru átvételétől számítva 14 napon belül jogosult a szerződéstől elállni.

Fogyasztó nem állhat el a szerződéstől amennyiben Vásárló kívánsága szerint módosítottuk a terméket.

3. Fizetési lehetőségek

Linszter a következő fizetési módokat fogadja el:

a) banki átutalás (előre)

b) Paypal online pénztárca

A Linszter fenntartja magának a jogot, hogy csak néhány fizetési módot kínáljon a Vásárlónak, és saját döntése alapján tegye meg.

Linszter kivételes esetekben és/vagy nagyobb összegű rendelés esetén előleget kérhet. Linszter ezzel az előleggel fedezi szerződés bontással kialakuló kiadásokat és károkat.

Amíg a megrendelés összege nem kerül teljes egészében kifizetésre és a Linszter részére jóváírásra, a termék a Linszter tulajdonában marad. Az átadás-átvétellel az áruban bekövetkező kár veszélyének viselése a vásárlóra száll át.

A megrendelés leadását követően Vásárló a számlázási adatokat nem módosíthatja.

4. Árak

Az árak szerződéses árak. Az online webáruházban feltüntett árak mindig aktuálisak és érvényesek.

Az egyes termékek mellett feltüntetett árak végső árak. Az ÁFÁ-t és egyéb esetleges adókat, illetékeket tartalmazzák amelyek Vásárló által az adott termékre fizetendőek. Azonban nem mindig tartalmazzák a szállítási díjat, a begyűjtési díjat, az esetleges távolsági kommunikáció díját, ami a Vásárló választása szerint a „Kosárban“ vagy későbbi komunikációban (rendelés visszaigazolás előtt) feltüntetésre kerül.

Az akciós ajánlatok a készlet erejéig vagy korlátozott ideig érvényesek.

Vásárló tudomásul veszi, hogy a Linszter és Vásárló között nem feltétlenül jön létre szerződés, különösen abban az esetben, amennyiben a Vásárló által megrendelt termékek ára belső rendszerének hibájából tévesen jelenik meg a honlapon. Erről a hibáról a Linszter a Vásárlót tájékoztatja.

Linszter fenntartja a jogot, hogy semmisnek tekintse azon adásvételi szerződéseket, amelyek során személyes vagy bankkártya adatokkal stb. visszaéltek, illetve amennyiben arról bíróság vagy egyéb hatóság ekként döntött és erről a Linszter Vásárlót tájékoztatja. Vásárló tudomásul veszi, hogy a vételár nem érvényes a fent említett esetekben.

5. Szállítási feltételek

Linszter nem vállal felelősséget a gyártók hibájából származó késedelmes teljesítésért. A fenti okból bekövetkezett szállítási késedelem miatti kötbérre Vásárló nem tarthat igényt. A szállítási határidő túllépésének jogkövetkezménye alól a Linszter mentesül, ha azt működése körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis maior) idézte elő, illetve beszállítójánál felmerült ugyanilyen okra vezethető vissza.

Az áru átvételekor a Vásárló a szállítóval együtt köteles alaposan és megfelelően ellenőrizni a kézbesítést (nevezetesen a csomagok számát és a sértetlen csomagolást) és a mellékelt szállítási jegyzéket. Vásárló a nem szerződésszerűen kiszállított csomag átvételét visszautasíthatja, különösen, amennyiben a kiszállítás hiányos vagy az áru sérült. Amennyiben Vásárló a hibás kiszállítást elfogadja, Vásárló köteles a szálítmányozó vállalat szállítási jegyzékében feltüntetni a sérülés leírását.

6. Garanciális feltételek

A garanciális feltételeit vonatkozó jogszabályi előírások szabályozzák.

További információ a Visszatérítés és reklamáció oldalon.

7. Záró rendelkezések

Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Egyesült Nemzetek Egyezménye nem alkalmazandó.

A Linszter és a Vásárló közötti bármilyen vitás kérdést a felek bíróságon kívül egy Alternatív Vitarendező vagy Online Vitarendező (ADR / ODR) eljárás keretében rendezheti. Ebben az esetben Vásárló kapcsolatba léphet az ODR entitással. Az alternatív vitarendezésre vonatkozó további információk itt találhatóak. A Linszter azt javasolja Vásárlóinak, hogy helyzet megoldása érdekében először lépjen kapcsolatba a Linszterrel.

Jelen ÁSZF 2017. július 12 napjától hatályos, a korábbi ÁSZF ezen időponttól hatályát veszti.

Adatvédelmi nyilatkozat | Felhasználási feltételek | Altalános szerződési feltételek
Minden jog fentartva © Linszter, 2006 - 2023