Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují způsob, jakým Linszter s.r.o shromažďuje, používá, udržuje a zveřejňuje informace získané od uživatelů („Uživatel“ či "Uživatelé") na webové stránce linszter.com ("Stránka" či "Stránky"). Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na Stránky a všechny produkty a služby nabízené firmou Linszter s.r.o.

Osobní údaje

Od Uživatele můžeme shromažďovat osobní údaje mnoha různými způsoby, včetně, a nejen v případě, když Uživatel navštíví Stránky, odešle objednávku, vyplní formulář a také v případě dalších poskytovaných služeb, funkcemi, zdroji nebo aktivitami, které jsou zpřístupněny na Stránkách. Uživatel může být požádán, dle situace, o jméno, e-mailovou adresu, poštovní, fakturační či dodací adresu, telefonní číslo, atd. V závisloti na nastavení prohlížeče Uživatel může navštívit Stránky anonymně.

Osobní údaje budeme od Uživatele shromažďovat pouze v případě, že nám tyto informace dobrovolně poskytne. Uživatelé mohou vždy odmítnout poskytnout osobní údaje, kromě situací kdy takovéto shromažďování osobních údajů brání ve výkonu souvisejících činností na Stránkách.

Jiné soukromé údaje

O uživatelích můžeme shromažďovat jiné, než osobní údaje (tzv. neosobní údaje) a to kdykoliv Uživatel komunikuje s našimi Stránkami. Neosobní údaje mohou zahrnovat název prohlížeče, typ počítače a technické informace v souvislosti Uživatelova připojení na naše Stránky jako je operační systém, poskytovatel internetu a jiné podobné informace.

Cookies

Naše Stránky mohou používat "cookies" pro zlepšení použitelnosti stránky pro Uživatele. Uživatelův webový prohlížeč ukládá cookies na jeho pevný disk z důvodu evidence a snažšího přístupu k informacím. Uživatel si může vybrat a nastavit svůj prohlížeč webu tak, aby ukládání cookies odmítal anebo upozorňovat když cookies jsou odesílány. V případě odmítnutí odesílání cookies mohou být některé části Stránek nefunkční.

Jakým způsobem shromažďujeme informace

Linszter s.r.o shromažďuje a používá Uživatelovy osobní informace za účelem:

 • Zlepšení služeb zákazníků
  Vaše osobní údaje nám pomáhají účinněji reagovat na Vaše požadavky zákaznických služeb.
 • Přizpůsobení uživatelského prostředí
  Můžeme používat souhrnné informace pro lepší porozumění, jak naši Uživatelé jako skupina využívají našich služeb a informací poskytovaných na našich stránkách.
 • Zlepšení našich stránek
  Díky informací a zpětné vazbě, které od vás obdržíme se snažíme neustále zlepšovat naše webové Stránky.
 • Zpracování objednávek
  Informace, které Uživatelé poskytují o sobě při zadávání objednávky, použijeme pouze za účelem poskytnutí služby k této objednávce. Tyto informace nesdílíme s třetí stranou s výjimkou rozsahu nezbytného k poskytnutí objednané služby. (Například dodací adresa pro dopravce objednaného zboží)
 • Zasílání emailů a telefonáty
  E-mailová adresa, kterou uživatel poskytne, bude použita pouze pro zasílání informací a aktualizací související s jejich objednávkou. Může být také použita pro odpověď na Uživatelovy poptávky a/nebo jiné požadavky a dotazy. Pokud se Uživatel rozhodne přihlásit k odběru našich novinek, budou mu zasílány emaily zahrnující novinky, aktualizace, informace o produktech, službách atd. V případě zájmu o odhlášení ze zasílání e-mailů, přiložíme ke každému emailu detailní postup na konci každého emailu anebo nás může Uživatel kontaktova prostřednictvím kontaktů na našich webových Stránkách.

Jak chráníme vaše informace

Během shromažďování, uchovávání a zpracování dat využíváme veškeré náležité bezpečnostní opatření pro ochranu před neoprávněným přístupem, změnami a zveřejněním nebo zničením osobních údajů Uživatele, včetně uživatelského jména, hesla, informací o transakcích a údajů uložených na našich Stránkách.

Výměna soukromých a citlivých dat mezi serverem Stránek a jeho Uživateli se děje přes zabezpečený komunikační kanál SSL a je zašifrována a chráněna digitálním podpisem.

Stránky třetích stran

Uživatelé mohou na Stránkách nalézt odkazy na obsah jiných webových stránek, jako jsou naši dodavatelé, dopravci či jiní partneři. Nad odkazy na těchto stránkách nemáme žádnou konrolu a nebereme žádnou zodpovědnost za postupy používané na webových stránkách na které naše Stránky odkazují. Navíc tyto stránky a služby včetně jejich obsahu a odkazů se mohou neustále měnit. Tyto stránky a služby mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů a zásady zákaznických služeb. Prohlížení a interakce na jakékoliv jiné webové stránce, včetně webových stránek, které mají odkaz na naše Stránky, podléhá podmínkám a zásadám daného webu.

Změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Společnost Linszter s.r.o má právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoliv změnit. Pokud tak učiníme, zobrazíme aktualizovaný den v dolní části této stránky. Doporučujeme Uživatelům kontrolovat změny na této stráce co nejčastěji, aby byli neustále informováni o tom, jak pomáháme chránit osobní údaje, které shromažďujeme. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je jeho odpovědností tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat a být si vědom veškerých změn.

Vaše přijetí těchto podmínek

Používáním těchto Stránek Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito zásadami a smluvními podmínkami. Pokud s těmito zásadami nesouhlasíte, prosím nepoužívejte tyto Stránky. Uživatelovo pokračování v používání stránek po zveřejnění změn v těchto zásadách bude považováno za souhlas s těmito změnami.

Kontakty

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, postupů těchto Stránek nebo vašich jednání s těmito Stránkami, kontaktujte nás.

Zásady ochrany osobních údajů | Podmínky použití | Všeobecné obchodní podmínky
Všechna práva vyhrazena © Linszter, 2006 - 2021